Ban giám hiệu thpt đông thụy anh

Ban giám hiệu thpt đông thụy anh


STT

Họ và tên

Năm sinh

Môn đào tạo

Chức vụ

Địa chỉ

1

Phạm Quốc Bình

1958

Hoá học

Hiệu trưởng

xã Thái Thượng

2

Nguyễn Đức Lâm

1962

Vật lí

Phó hiệu trưởng

Thị trấn Diêm Điền

3

Trương Kim Hiển

1974

Toán học

Phó hiệu trưởng

Thị trấn Diêm Điền

4

Nguyễn Tiến Thuy

1977

Vật lí

Phó hiệu trưởng

xã Thụy Hà

 
Phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu


STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Phạm Quốc Bình

Hiệu trưởng


-Phụ trách chung

-Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

-Tài chính

-Tổ chức bộ máy

-Thi đua(KT và KL)

- Phụ trách Ban quản sinh

2

Nguyễn Đức Lâm

Phó Hiệu trưởng


-Công tác chuyên môn

-Thường trực thông tin báo cáo

-Công tác CN khối 12

-Quản lí nền nếp dạy và học khối 12


3

Trương Kim Hiển

Phó Hiệu trưởng

-Phụ trách Quản lí cơ sở vật chất - mua sắm thiết bị; Giúp HT kiểm soát các HĐKT thuộc phạm vi thoả thuận của PH học sinh;

-Công tác CN khối 11

-Quản lí nền nếp dạy và học khối 11

-Ôn thi ĐH

-Phụ trách Quản lí dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường.

-Lao động

4

Nguyễn Tiến Thuy

Phó Hiệu trưởng

-Khảo thí - KĐCLGD

-Phụ trách công tác Đoàn TN

-Công tác chủ nhiệm khối 10

-Quản lí nền nếp dạy và học khối 10

-Hướng nghiệp và dạy nghề PT

-Quản lí và điều hành nhóm VP; Quản lí Hồ sơ lưu trữ.

-Công tác nghiên cứu khoa học của GV và học sinh.

 
* Công việc của các đồng chí trong BGH có thể phải điều chỉnh khi điều kiện khách quan thay đổi, hoặc yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ.